• Mapa weba
 • E-mail
0800 0600
Kontakt centar
Otvorite B-free račun

Građani

Potrebni podaci i dokumentacija za građane

Pri otvaranju računa bit će vam potrebni sljedeći dokumenti i podaci:


 • važeća osobna iskaznica ili putovnica
 • osobni identifikacijski broj (OIB)
 • e-mail adresa
 • broj referentnog računa - to je broj transakcijskog računa otvorenog u jednoj od banaka u Hrvatskoj na koji ćete prebacivati sredstva s B-Free računa. Ukoliko se radi o deviznom referentnom računu otvorenom u drugoj banci, potreban je Ugovor o otvaranju tog računa ili potvrda banke o vlasniku računa


Pravne osobe

Potrebni podaci i dokumentacija za pravne osobe

Preduvjeti za otvaranje B-FREE računa su žiro račun otvoren kod Sberbank d.d. i ugovorena usluga Business Online.

Pri otvaranju računa bit će vam potrebni sljedeći dokumenti i podaci:


 • naziv poduzeća
 • adresa sjedišta
 • porezni broj
 • e-mail adresa za kontakt
 • ime i prezime zakonskog zastupnika
 • adresa prebivališta zakonskog zastupnika
 • OIB zakonskog zastupnika
 • ime i prezime korisnika računa
 • adresa prebivališta korisnika računa
 • broj referentnog računa - to je broj transakcijskog računa otvorenog u jednoj od banaka u Hrvatskoj na kojeg ćete prebacivati sredstva s B-Free računa