• Mapa weba
 • E-mail
0800 0600
Kontakt centar
Otvorite B-free račun

Pravne osobe

Potrebni podaci i dokumentacija za pravne osobe

Preduvjeti za otvaranje B-FREE računa su žiro račun otvoren kod Sberbank d.d. i ugovorena usluga Business Online.

Pri otvaranju računa bit će vam potrebni sljedeći dokumenti i podaci:


 • naziv poduzeća
 • adresa sjedišta
 • porezni broj
 • e-mail adresa za kontakt
 • ime i prezime zakonskog zastupnika
 • adresa prebivališta zakonskog zastupnika
 • OIB zakonskog zastupnika
 • ime i prezime korisnika računa
 • adresa prebivališta korisnika računa
 • broj referentnog računa - to je broj transakcijskog računa otvorenog u jednoj od banaka u Hrvatskoj na kojeg ćete prebacivati sredstva s B-Free računa